Svakodnevno čitanje Biblije za danas, 3. studenog 2018.

0
3383

Naše svakodnevno čitanje Biblije danas je iz knjige 2. ljetopisa 29: 1-36,2 Ljetopisa 30: 1-27, 2. ljetopisa 31: 1. Čitajte i budite blagoslovljeni.

2. Ljetopisa 29: 1-36:

1 Ezekija je počeo kraljevati kad mu je bilo pet i dvadeset godina, a kraljevao je devet i dvadeset godina u Jeruzalemu. A ime njegove majke bilo je Abija, kći Zaharije. 2 On je činio što je bilo u očima Jahvinim, prema svemu što je učinio njegov otac David. 3 On je u prvoj godini svoje vladavine, u prvom mjesecu, otvorio vrata Gospodinova doma i popravio ih. 4 I dovede svećenike i levite i zajedno ih sabere na istočnu ulicu. 5 I reče im: Slušajte me, leviti, posveti se sada i posveti kuću Gospodina, Boga vaših, i nosi iza nečistoće iz svetoga mjesta. 6 Jer naši su oci zgriješili i učinili ono što je zlo u očima Gospodina, našega Boga, i napustili su ga, odvratili su lice od Gospodinova prebivališta i okrenuli leđa. 7 Zatvoriše vrata trijema i ugase svjetiljke, kad nisu zapalili tamjan niti prinosili paljenice na svetom mjestu Izraelovom Bogu. 8 Zbog toga je Jahvin gnjev bio na Judeji i Jeruzalemu i on ih je izveo u nevolje, zaprepašćenje i zviždanje, kao što vidite svojim očima. 9 Jer, evo, očevi su naši pali od mača, a sinovi i kćeri i naše žene u zatočeništvu. 10 Sad je u mom srcu sklopiti savez s Gospodom Bogom Izraelovim da se njegova žestoka srdžba odvrati od nas. 11 Moji sinovi, ne budite sada nepažljivi jer vas je Gospodin izabrao da stojite pred njim, da mu služite i da mu služite i palite tamjan. 12 Tada leviti ustanu: Mahat, sin Amasajev, i Joel, sin Azarijev, od sinova Kahatovih: i od Merarijevih sinova, Kiše, sina Abdija, i Azarije, sina Jehalelovog: i Geršonovca ; Joah, sin Zimmah, i Eden, sin Joahov: 13 I od Elifafovih sinova; Šimri i Jeiel: i od Asafovih sinova; Zaharija i Mattanija: 14 I od sinova Hemana; Jehiel i Šimei: od Judehunovih sinova; Shemaia i Uzziel. 15 Sakupili su svoju braću i posvetili se te su došli, prema kraljevoj zapovijedi, riječima Gospodnjim, da očiste dom Gospodnji. 16 Svećenici su ušli u unutarnji dio Gospodinove kuće da ga očiste i izveli svu nečistoću koju su zatekli u hramu Gospodnjem u dvor Gospodinova. I leviti su ga uzeli, da ga izvedu u inozemstvo u potok Kidron. 17 Tada su prvog dana prvog mjeseca započeli posvećivati, a osmoga dana u mjesecu došli su na trijem Gospodnji. Tako su posvetili Dom Gospodnji u osam dana; i šesnaestog dana prvog mjeseca učinili su kraj. 18 Tada uđoše kralj Ezekija i rekoše: Očistili smo svu kuću Gospodnju i žrtvenik paljenice sa svim posudama i stolom od žitnice sa svim posudama. 19 Nadalje, sve sudove, koje je kralj Ahaz za vrijeme vladavine, odbacio u svoj prijestup, pripremili smo i posvetili, i gle, oni su pred oltarom Gospodnjim. 20 Tada kralj Ezekija ustade rano, sabere gradske poglavare i pođe do kuće Gospodnje. 21 Donijeli su sedam junaca i sedam ovnova, sedam janjaca i sedam jarca, za žrtvu za grijeh za kraljevstvo i za svetište i za Judu. I zapovjedi svećenicima Aronovim sinovima da ih prinesu na oltaru Gospodnjem. 22 Tako su ubili bikove, pa svećenici primili krv i poškropili je po oltaru. Isto tako, kad su ubili ovnova, krvlju su poškropili oltar; ubili su i janjad, i krvlju poškropili krv. oltar. 23 Izvedoše koze za žrtvu za grijeh pred kraljem i zajednicom; i položiše ruke na njih. 24 Svećenici su ih ubili i pomirili se krvlju na oltaru, kako bi ispratili sav Izrael. Jer kralj je zapovjedio da se prinosi paljenica i žrtva za grijeh sav Izrael. 25 I postavi Levite u dom Jahvin s cimbalama, psalterijama i harfama, po zapovijedi Davidovoj i promatrača Gada, kralja i proroka Nathana, jer je to bila zapovijed Jahvina od njegovi proroci. 26 Leviti su stajali uz Davidove instrumente, a svećenici trube. 27 Ezekija zapovjedi da prinese žrtvu paljenice na žrtveniku. Kad je započela paljenica, započela se i pjesma Gospodnja s trubama i instrumentima koje je zaredio David, kralj Izraelov. 28 I sva se zajednica klanjala, pjevači su pjevali i trubači svirali; i sve je to trajalo sve dok se žrtva paljenica nije završila. 29 I kad su priveli kraj prinosa, kralj i svi koji su bili s njim poklonili su se i poklonili se. 30 Nadalje, kralj Ezekija i knezovi zapovjedili su levitima da pjevaju hvalu Gospodinu riječima Davida i vidioca Asapha. I oni su s radošću pjevali pohvale, a oni su pognuli glavu i klanjali se. 31 Tada Ezekija odgovori i reče: Sad ste se posvetili Gospodinu, priđite i donesite žrtve i prinose zahvalnice u dom Gospodnji. I zajednica je donijela žrtve i zahvalnice; i onoliko koliko je darovano besplatno paljenje srca. 32 A broj paljenica koje je sabor donio bio je trideset i deset junaca, sto ovnova i dvjesto janjaca. Sve su to bile za paljenicu Gospodinu. 33 Posvećenih stvari bilo je šest stotina volova i tri tisuće ovaca. 34 Ali svećenika je bilo premalo, tako da nisu mogli položiti sve paljenice: zato su im braća leviti pomagala, dok se posao nije završio i dok se drugi svećenici nisu posvetili; jer su leviti bili pravedniji srce da se posvete nego svećenici. 35 I paljenica je bilo u izobilju, s masnoćom mirovne i paljenice za svaku paljenicu. Tako je služba u Gospodinovoj kući bila postavljena u red.

KINDLUČNO GLEDAJTE SVAKODNEVNI PRAYERGUIDE TV na YOUTUBE-u
Pretplatite se sada

2. Ljetopisa 30: 1-27:

1 Ezekija je poslao svom Izraelu i Judi, a napisao je i pismo Efraimu i Manasiji da dođu u kuću Gospodnju u Jeruzalem kako bi održali Pashu Gospodu Bogu Izraelovom. 2 Jer kralj se savjetovao sa svojim knezovima i svu zajednicu u Jeruzalemu da drugi dan ostanu Pashu. 3 Jer ga tada nisu mogli održati, jer se svećenici nisu dovoljno posvetili, niti se narod okupio u Jeruzalem. 4 I ta je stvar obradovala kralja i svu zajednicu. 5 Tako su ustanovili dekret da naviještaju čitav Izrael, od Beer-Šebe pa do Dana, da dođu pasirati Gospodu Bogu Izraelovu u Jeruzalemu, jer to već dugo nisu učinili sortirati kako je napisano. 6 Tako su postovi išli s pismima kralja i njegovih knezova po cijelom Izraelu i Judi, a prema kraljevoj zapovijedi govoreći: sinovi Izraelovi, okrenite se opet Gospodu Bogu Abrahamu, Izaku i Izraelu, i on će se vratiti ostatku vas koji su pobjegli iz ruku asirskih kraljeva. 7 I ne budite poput svojih otaca i poput svoje braće, koja je prestupila protiv Gospodara Boga svojih otaca, koji ih je, pak, vidio kao pustoš. 8 Ne budite ukočeni kao što su bili vaši oci, nego se predajte Gospodinu i uđite u njegovo svetište, koje je dovijeka posvetio. Služite Gospodinu, Bogu svome, da se žestina gnjeva njegova odvrati od vas , 9 Jer ako se opet obratite Gospodinu, vaša braća i djeca vaša će naći samilost pred onima koji ih vode u zarobljeništvo, tako da će opet doći u ovu zemlju, jer Gospodin, Bog vaš, milostiv je i milostiv i neće se odvratiti. lice mu od tebe, ako mu se vratiš. 10 Tako su postovi prolazili od grada do grada, preko zemlje Efraimove i Manaseje sve do Zebuluna. Ali oni su im se smijali i rugali im se. 11 Ipak, ronioci Ašera, Manašea i Zebuluna ponižali su se i došli u Jeruzalem. 12 I u Judi je Božja ruka trebala dati jedno srce da izvršavaju zapovijed kralja i knezova, riječju Gospodnjom. 13 I okupljalo se u Jeruzalemu mnogo ljudi koji su u drugom mjesecu održavali gozbu beskvasnog kruha, vrlo veliku zajednicu. 14 Ustali su i uzeli žrtvenike koji su bili u Jeruzalemu; sve žrtvenike za tamjan uzeli su i bacili u potok Kidron. 15 Tada su ubili Pashu četrnaestog dana drugog mjeseca; svećenici i leviti se posramiše i posvete i dovedu paljenice u dom Jahvin. 16 I stadoše na svoje mjesto, u skladu s Mojsijevim zakonom Božjim čovjekom: svećenici su poškropili krv što su ih primili od ruke levita. 17 Jer u saboru je bilo mnogo onih koji nisu bili posvećeni; zato su leviti zapovjedili ubojstvo pasa za svakoga koji nije bio čist kako bi ih posvetili Gospodinu. 18 Jer mnoštvo ljudi, čak i mnogi Efrajim, Manaše, Isahar i Zebulun, nisu se očistili, a jeli su i pasu drugačije nego što je pisano. Ali Ezekija se molio za njih rekavši: Dobri Gospodin oprosti se svakome 19 koji svoje srce pripremi da traži Boga, Gospodina Boga svojih otaca, iako se ne očisti u skladu s očišćenjem svetišta. 20 Gospodin posluša Ezekiju i liječi narod. 21 I Izraelovi sinovi, prisutni u Jeruzalemu, sedam su dana s velikim veseljem održavali blagdan beskvasnog kruha. Leviti i svećenici su iz dana u dan slavili Gospoda, pjevajući Gospodinu glasnim instrumentima. 22 Ezekija je s udobnošću progovorio svim levitima koji su podučavali dobro poznavanje Jahve: i jeli su tijekom blagdana sedam dana, prinoseći mirovne žrtve i ispovijedajući se Gospodu Bogu svojih otaca. 23 Čitav je zbor savjetovao da zadrže još sedam dana, a ostali su sedam dana držali s radošću. 24 Jer Judin kralj Ezekija dao je zajednici tisuću bikova i sedam tisuća ovaca; a knezovi su dali zajednici tisuću bikova i deset tisuća ovaca; a velik broj svećenika posvetio se. 25 Sva se zajednica Judina sa svećenicima i levitima i sva zajednica koja je izišla iz Izraela i stranci koji su izašli iz zemlje Izraelove i prebivali u Judi. 26 Tako je bilo veliko veselje u Jeruzalemu: jer još od vremena Salomona, sina Davida, kralja Izraelova, nije bilo sličnih u Jeruzalemu.

2. Ljetopisa 31: 1:

1 Kad je sve ovo bilo dovršeno, sav Izrael koji je bio prisutan izašao je u gradove Judine, kočio slike na dijelove i posjekao šiprave, i srušio visoka mjesta i žrtvenike, iz svih Juda i Benjamina, u Efrajimu i Manasiju sve dok ih svi oni nisu u potpunosti uništili. Tada su se sva Izraelova djeca vratila, svaki čovjek u svoj posjed, u svoje gradove.

 


Oglasi

ODGOVORITE ODGOVOR

Unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime