30 Molitve za otvorena vrata s biblijskim stihovima

10
29802

Otkrivenje 3: 8:
8 Znam za tvoja djela: evo, postavio sam pred tebe otvorena vrata i nitko ih ne može zatvoriti; ti imaš malo snage i držiš moju riječ, a nisi uskratio mojega imena.

Mi služimo Bogu od otvorena vrata, kada otvori vrata, nijedan ih vrag ne može zatvoriti, a kada zatvori vrata, nijedan ih vrag ne može otvoriti. To je Bog kojem služimo. Danas ćemo angažirati 30 molitava za otvorena vrata s biblijskim stihovima, kad se molimo Bogu Njegovom riječju, nijedan vrag nas ne može zaustaviti. Prije nego što krenemo u molitve za danas, pogledajmo prije svega riječ „Otvorena vrata“. Što su otvorena vrata? Otvorena vrata mogu se definirati kao vrata prilika koja vode do vašeg uspjeha. Biblija kaže da je put pravednika poput blistave svjetlosti, što znači da je put svakog Božjeg djeteta pun otvorenih vrata velikih mogućnosti, također Bog koji govori u Jeremiji 29:11, rekao je da ima plan velikog Budućnost za našu djecu, ovo pokazuje da je svako Božje dijete zaređeno da ima svijetlu budućnost.

Kao dijete Božje vaša je budućnost svijetla, ali morate se boriti za nju vjerom. To je zato što vam vrag neće dopustiti da vodite sjajan život bez borbe. Rečeno nam je u Svetim pismima da se borimo protiv borbe vjere, a u 1 Ivanovoj 5 govori nam da je naša vjera ono što nam daje pobjeda nad vragom. Ova molitva za otvorena vrata s biblijskim stihovima pomoći će vam da ojačate svoju vjeru dok trpite u molitvama kako biste vidjeli svoj san. Ne odmarajte se, ništa ne djeluje samo po sebi, ako želite vidjeti pozitivne promjene u svom životu, morate poduzeti pozitivne korake, morate biti spremni uspjeti fizički i duhovno. Fizički se morate pripremiti kroz obrazovanje i stjecanje vještina, duhovno se morate opremiti intenzivnim molitvama i proučavanjem biblije. Dok obavljate ove molitve za otvorena vrata i biblijski stihovi danas će svaka gora pred vama pobjeći u Isusovo ime

KINDLUČNO GLEDAJTE SVAKODNEVNI PRAYERGUIDE TV na YOUTUBE-u
Pretplatite se sada

30 biblijskih stihova za otvorena vrata

Evo 30 biblijskih stihova za otvorena vrata dok sudjelujete u molitvama kako biste proučavali biblijske stihove kako biste upoznali Božji um u vezi s vašim situacijama. Proučite ih, meditirajte o njima, molite se s njima i Bog će intervenirati u vaše situacije u Isusovo ime.

1). Otkrivenje 3: 8:
8 Znam za tvoja djela: evo, postavio sam pred tebe otvorena vrata i nitko ih ne može zatvoriti; ti imaš malo snage i držiš moju riječ, a nisi uskratio mojega imena.

2). 1. Korinćanima 16:9:
9 Jer su mi se otvorila velika vrata i djelotvorna i mnogo je protivnika.

3). 2. Korinćanima 2:12:
12 Nadalje, kad sam došao u Troas da propovijedam Kristovo evanđelje, i Gospodina su mi se otvorila vrata,

4). Kološanima 4:3:
3 I Withal se moli za nas da nam Bog otvori vrata za izgovaranje Kristova otajstva, za koja sam i ja vezan:

5). Otkrivenje 3: 7-8:
7 A anđelu crkve u Filadelfiji napiši; To govori onaj koji je svet, onaj koji je istinit, tko ima ključ Davidov, onaj koji otvara, i nitko ne zatvara; i zatvori, a nitko se ne otvara; 8 Znam za tvoja djela: evo, postavio sam pred tebe otvorena vrata i nitko ih ne može zatvoriti; ti imaš malo snage i držiš moju riječ, a nisi uskratio mojega imena.

6). Otkrivenje 3: 20:
20 Evo, stojim pred vratima i kucam: ako itko čuje moj glas i otvorim vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, a on sa mnom.

7). Filipljanima 2: 13:
13 Jer Bog je onaj koji u vama čini i htjeti i činiti dobro od svoje volje.

8). Izaija 22: 22:
22 Ključ Davidove kuće ću položiti na njegovo rame; pa će se otvoriti i nitko se neće zatvoriti; zatvorit će se i nitko se neće otvoriti.

9). Ivan 10:9:
9 Ja sam vrata: po meni, ako bilo tko uđe, spasit će se, ući će i izaći i naći pašnjak.

10). 1. Ivanova 4:18:
18 Nema straha u ljubavi; nego savršena ljubav izvire iz straha, jer strah ima muku. On se boji, nije savršen u ljubavi.

11). Djela 14: 27:
27 Kad su došli i zajedno sakupili crkvu, uvježbavali su sve što je Bog učinio s njima i kako je poganima otvorio vrata vjere.

12). Djela 16: 6-7:
6 Sad kad su prošli po Frigiji i Galatiji, a Duhu Svetomu bilo zabranjeno da propovijedaju riječ u Aziji. 7 Nakon što su došli u Misiju, pokušali su ući u Bithynia, ali Duh ih nije trpio.

13). Djela 16: 1-40:
1 Zatim je došao u Derbe i Listru; i gle, jedan učenik bio je ondje zvan Timotej, sin neke žene, Židovke, i vjerovao je; ali njegov je otac Grk: 2 O čemu su dobro izvještavala braća koja su bila u Lystri i Ikoniju. 3 On bi Paul trebao izaći s njim; uzeli su ga i obrezali zbog Židova koji su bili u tim odajama, jer su znali sve da je njegov otac Grk. 4 I dok su prolazili gradovima, izdali su im uredbe kojima su se trebali držati, koji su bili zaređeni od apostola i staraca koji su bili u Jeruzalemu. 5 I tako su se crkve ustanovile u vjeri i povećavale se iz dana u dan. 6 Sad kad su prošli po Frigiji i Galatiji, a Duhu Svetomu bilo zabranjeno da propovijedaju riječ u Aziji. 7 Nakon što su došli u Misiju, pokušali su ući u Bithynia, ali Duh ih nije trpio. 8 Prolazeći Mysije sišli su u Troas. 9 I noću se Pavlu pojavila vizija; Stajao je čovjek iz Makedonije i molio ga i govorio: Dođite u Makedoniju i pomozite nam. 10 A nakon što je ugledao viziju, odmah smo se pokušali upustiti u Makedoniju, sabrajući se da nas je Gospodin pozvao da im propovijedamo evanđelje. 11 Stoga smo se izgubili od Troade i došli ravno pravcem prema Samothraciji, a sutradan prema Neapolisu; 12 Odatle i do Filipa, glavnoga grada tog dijela Makedonije, i kolonije: i mi smo bili u tom gradu koji smo boravili određene dane. 13 I subotom smo izašli iz grada rijeke, gdje se nije htjela obaviti molitva; sjeli smo i razgovarali sa ženama koje su se tamo obratile. 14 A jedna žena po imenu Lidija, prodavačica ljubičice, grada Tijatira, koja se klanjala Bogu, čula nas je: čije je srce Gospodin otvorio, da je prisustvovala onome što se govorilo o Pavlu. 15 Kad je bila krštena i ukućana, molila nas je govoreći: "Ako ste me osudili kao vjernog Gospodinu, uđite u moju kuću i tamo ostanite. I ona nas je ograničila. 16 I dok smo išli na molitvu, dočekala nas je jedna djevojka opsjednuta duhom proricanja koja je donijela mnogo gospodara njegovom glavom: 17 Isti je slijedio Pavla i nas i plakao govoreći: Ovi ljudi su sluge najvišega Boga koji nam je pokazao put spasenja. 18 A to je činila mnogo dana. Pavao se, ožalošćen, okrenuo i rekao duhu: zapovijedam ti u ime Isusa Krista da izađeš iz nje. I izašao je istog sata. 19 A kad su njezini gospodari vidjeli da nestaje nade u njihovu dobitak, uhvatili su Pavla i Silu i izvukli ih na tržnicu vladarima, 20 I povedoše ih magistratima govoreći: Ovi ljudi, budući da su Židovi, čine veliku muku naš grad, 21 I učite običaje, za koje nije zakonito da ih primamo, niti da ih promatramo, bili Rimljani. 22 I mnoštvo se skupilo protiv njih; a sudije su razdijelile odjeću i zapovjedili da ih pobiju. 23 I kad su položili mnogo pruga, bacili su ih u zatvor, naloživši zatočeniku da ih čuva na sigurnom: 24 Tko je, primivši takvu optužbu, gurne ih u unutarnji zatvor i brzo postavi noge u zalihe. 25 A ponoć Pavao i Silas molili su i slavili Bogu, a zatvorenici su ih čuli. 26 I odjednom se dogodio veliki potres tako da su se zatresli temelji zatvora; odmah su se sva vrata otvorila i svačiji su se čvorovi oslobodili. 27 A čuvar zatvora probudio se iz sna i vidjevši vrata zatvorena, izvukao je svoj mač i ubio se, pretpostavljajući da su zarobljenici pobjegli. 28 Pavao je plakao promuklim glasom govoreći: Ne činite sebi zlo, jer svi smo ovdje. 29 Tada je pozvao svjetlo, upao, dođoh dršćući i pao pred Paulom i Silu, 30 I izveo ih i rekao: Gospodo, što moram učiniti da se spasim? 31 Oni rekoše: "Vjerujte u Gospoda Isusa Krista, spasit ćete se i kuća vaša. 32 Govorili su mu riječ Jahvina i svima koji su bili u njegovoj kući. 33 Uze ih isti čas u noć i opere im pruge; i bio je kršten, on i svi njegovi, odmah. 34 Kad ih je uveo u svoju kuću, stavio je meso pred njih i obradovao se, vjerujući u Boga svom svojom kućom. 35 A kad je bio dan, magistrati su poslali sluge govoreći: "Pustite te ljude!" 36 A upravitelj zatvora rekao je Pavlu ovo govoreći: Poslanici su te pustili da te puste; sada odlazite i idite s mirom. 37 Pavao im reče: "Tukli su nas otvoreno bez osuđivanja, bili Rimljani, i bacili nas u zatvor; i sad nas privatno izbacuju? nay istinski; ali neka dođu sami i dovedu nas van. 38 Sluge su te riječi izrekli magistratima; i uplašili su se kad čuše da su Rimljani. 39 Oni dođoše i pomoli ih, izvedoše i požele da odu iz grada.

14). Izreke 3: 5-6:
5 Uzdaj se u Gospoda svim srcem; i ne oslanjajte se na svoje razumjevanje. 6 U svim tvojim putem priznaj ga i on će usmjeravati tvoje putove.

15). Otkrivenje 3: 7:
7 A anđelu crkve u Filadelfiji napiši; To govori onaj koji je svet, onaj koji je istinit, tko ima ključ Davidov, onaj koji otvara i nitko ne zatvara; i zatvori, a nitko se ne otvara;

16). 1. Ivanova 3:8:
8 Tko čini grijeh, vrag je; jer đavo od početka griješi. U tu se svrhu očitovao Božji Sin da uništi djela đavla.

17). Otkrivenje 4: 1:
1 Poslije toga pogledah, i evo, otvoriše se vrata na nebu; i prvi glas koji sam čuo bio je kao da truba razgovara sa mnom; Dođi ovamo, a ja ću ti pokazati ono što mora biti poslije.

18). Filipljanima 4: 13:
13 Mogu sve kroz Krista koji me jača.

19). Psalam 23: 1-6:
1 Gospod je moj pastir; Neću htjeti. 2 Natjera me da ležim na zelenim pašnjacima: vodi me pored mirnih voda. 3 Obnavlja mi dušu: vodi me putovima pravednosti radi svog imena. 4 Da, iako hodam dolinom sjene smrti, zla se neću bojati; jer ti si sa mnom; tvoj štap i tvoje osoblje utjehu me. 5 Pripremi mi stol pred mojim neprijateljima: mazi mi glavu uljem; šalica mi se prevrnula. 6 Doista, dobrota i milost pratit će me kroz sve dane moga života; i prebivat ću u kući Gospodinovoj zauvijek.

20). 1. Korinćanima 10:13:
13 Nitko vas nije napao iskušenju, ali ono što je uobičajeno čovjeku; ali Bog je vjeran, koji neće trpjeti da vas iskuše iznad onoga što ste sposobni; ali sa iskušenjem će načiniti i bijeg da biste to mogli podnijeti.

21). 1. Korinćanima 16: 8-9:
8 Ali ostat ću u Efezu sve do Pedesetnice. 9 Jer su mi se otvorila velika vrata i djelotvorna i mnogo je protivnika.

22). Ivan 10:7:
7 Tada im Isus ponovo reče: Zaista, zaista, kažem vam, ja sam vrata ovce.

23). Postanak 4: 7:
7 Ako dobro postupiš, nećeš biti prihvaćen? a ako vam nije dobro, grijeh laže na vratima. Tebi će biti njegova želja i ti ćeš vladati nad njim.

24). Matej 7: 7-8:
7 Pitajte, i dat će vam se; tražite i naći ćete; Kucaj, i otvorit će ti se: 8 Jer, svaki koji pita, prima; a tko traži, nalazi; i onome ko kuca otvoriće se.

25). Matej 6:6:
6 Ali kad molite, uđite u svoj ormar i kad zatvorite vrata, molite se svome Ocu koji je u tajnosti; a tvoj Otac koji vidi u tajnosti, javno će te nagraditi.

26). 1. Solunjanima 5:11:
11 Zato se tješite i gradite jedan drugoga, kao i vi.

27). Psalam 113:9:
9 On stvori neplodnu ženu da čuva kuću i bude radosna majka djece. Hvalite Gospodina.

28). Hebrejima 11: 6:
6 Ali bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji dolazi k Bogu mora vjerovati da je on i da je nagraditelj onih koji ga marljivo traže.

29). Ivan 3:16:
16 Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da onaj tko vjeruje u njega ne propadne, već da ima život vječni.

30). Matej 7:7:
7 Pitajte, i dat će vam se; tražite i naći ćete; Kucaj, i otvorit će ti se:

 

30 Molitve za otvorena vrata

1. Oče, zahvaljujem vam na vašoj milosti nad mojim životom, jer zbog vaše milosti nisam konzumirana, hvala vam oče u Isusovo ime.

2. O Gospodine, sjeti me se dobro i otvori mi knjigu sjećanja u Isusovo ime.

3. Otkazujem i raspršim sve demonske aktivnosti u mom životu, u ime Isusa.

4. Poništavam štetu nanesenu mojem životu od rođenja, u Isusovo ime.

5. Zatvaram sva vrata kroz koja đavao uđe da bi me mučio u životu, u Isusovo ime.

6. O Gospodine, vrati Isus izgubljene godine mog života u Isusovo ime.

7. U ime Isusa vraćam svaki teritorij koji je imao neprijatelj u mom životu.

8. Izbijam i izbacujem se iz bilo kojeg zlog zatvora, u ime Isusovo.

9. Svaka temeljna nemoć, odstupi od mog života, u Isusovo ime.

10. kraljit ću kao kralj nad svojim okolnostima, u ime Isusovo.

11. Neka svako zlobno obiteljsko prokletstvo bude uništeno u mom životu, u Isusovo ime.

12. Pomozi mi Gospodine da prepoznam Tvoj glas u Isusovo ime.

13. Gospodine, otvori oči mog razumijevanja u Isusovo ime

14. Odbacujem svaki teret brige, u ime Isusovo.

15. Odbijam biti zaokupljen zlim mislima, u ime Isusovo.

16. Bacio sam svaku blokadu ceste skrivajući svoj napredak, u Isusovo ime.

17. Neka moja duhovna klima pošalje strah u tabor neprijatelja, u ime Isusovo.

18. Gospodine, oslobodi me zlih riječi i zlih tišina u Isusovo ime

19. Svaka moć čarobnjaštva dodijeljena mom životu i braku primi grom i svjetlost Boga, u ime Isusovo.

20. Oslobađam se svakog naslijeđenog ropstva, u ime Isusovo.

21. Oslobađam se od bilo kojeg problema prenesenog u moj život iz utrobe, u ime Isusovo.

22. Raskidam se i oslobađam se svakog nasljeđenog zlog saveza, u ime Isusovo.

23. Slomim se i oslobađam se svakog naslijeđenog zlog prokletstva, u ime Isusovo.

24. Oslobađam se svake nasljedne bolesti, u Isusovo ime.

25. Neka Isusova krv ispravi bilo koji naslijeđeni kvar na mom tijelu, u ime Isusovo.

26. U ime Isusovo, razbijam svaku kletvu odbacivanja iz maternice ili nelegitimnosti koja se može dogoditi u mojoj obitelji, deset deset generacija s obje strane obitelji.

27. Odbacujem i odričem se svakog ređenja 'zakašnjenja u dobroti', u ime Isusovo.

28. Preuzimam vlast nad sobom i naređujem vezivanje svakog snažnog čovjeka u svakom odjelu svog života, u ime Isusa.

29. Oče, zahvaljujem ti što si mi otvorio vrata mogućnosti da se nečovjek ili đavao mogu zatvoriti u Isusovo ime

30. Hvala ti oče što si mi odgovorio na moje molitve.

 


10 KOMENTARI

  1. Bog vas blagoslovio, gospodine, što ste našu generaciju izveli u carstva duha za nadnaravni život u Kristu Isusu, hvala vam gospodine.Martins O.

  2. Hvala ti svećeniče svevišnji na popuštanju duhu Božjem stavljajući ovu smjernicu molitve po Božjoj riječi Vjerujem da ću biti blagoslovljen.

  3. Ova mi je služba bila blagoslov. Jesam li mladi Božji sluga u službi koja raste. Imao sam izazova, ali svaki put kad trčim na Google, Duh Sveti me vodi do Svakodnevnog molitvenog vodiča.

ODGOVORITE ODGOVOR

Unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za smanjenje neželjene pošte. Saznajte kako se podaci vašeg komentara obrađuju.